Rörinspektion

Utrustning för att kontrollera rörens konditon eller för att hitta orsaken till återkommande problem i ledningsnätet, och erbjuda en effektiv lösning för det specifika problemet.

Vanliga fel kan vara skarvförskjutningar, sättningar, rötter, beläggning, främmande föremål som spolats ner m .m.

Kamera utrustningen har kapacitet som täcker rördimensioner från 50 mm till 1000 mm.
 
Vi inspekterar och dokumenterar.