TIDIGARE PROJEKT

Brf Ribersborg 1, Malmö

Re-new har fått uppdraget att relina avloppssystemet i Brf Ribersborg 1 i Malmö.

Entreprenaden består av totalt 136 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.

Start våren 2020.

Projektet beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021.