PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Mariedal 1916 i Malmö

Mellan år 1916-1917 uppfördes fastigheten av Kockums Mekaniska verkstad att tjäna som arbetsbostäder åt de anställda.

Byggnaden kallades för det ”nya mariedal” som upplevdes som lyxig då man hade gemensamma vattentoaletter i trappan.

1974 installerades nya gjutjärnsrör till varje lägenhet så att man skulle få ett eget badrum som nu nått sin livslängd.

Brf Mariedal 1916 har nu valt Re-new för att relina hela avloppssystemet, entreprenaden består av 71 lägenheter och har en beräknad produktionstid på 26 veckor.

Vi kommer att starta projektet med att mekaniskt rensa, spola samt filma samtliga ledningar innan infodringen av rör påbörjas.

Stammar och källarledningar kommer att infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Alla grenstick kommer vi att infodra med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast.

Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar mm.Vi kommer även att installera ett provisoriskt avlopp i källaren vilket innebär att föreningen kan använda sitt avlopp precis som vanligt under tiden vi relinar källarledningarna.

När vi är klara med renoveringen kommer vi att installera rått-stopp på samtliga servisledningar och slutligen överlämna en Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filer enl.T25:2012.