Nyheter

Nytt uppdrag – Brf Dragör Malmö

Då var det tid för Brf Dragör i Malmö att relina sina samlingsledningar/huvudledningar för spillvatten under källargolv samt ledningar från renslucka på vertikala stammar, detta kommer Re-new att färdigställa på cirka 6 veckor. Självklart använder vi flexibelt brawoliner-foder med beräknad hållbarhet på 50 år, och alla grenstick infodras med grenfoder. Föreningen har beställt en hygienbod med dusch och wc som städas under hela entreprenadstiden.