TIDIGARE PROJEKT

Bäcksorlet 1 A – B, Partille

Re-new kan glädjande meddela att Bäcksorlet 1 A – B i Partille har valt oss som totalentreprenör för Relining av deras källarledningar. 

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.