TIDIGARE PROJEKT

Brf Vemmenhög 6 i Malmö

Tack Brf Vemmenhög 6 i Malmö och SBC för förtroendet att ni valde Re-new att relina 9 st vertikala stammar från källare och upp till vind.

Byte alternativt relining av luftningsledningar, samt installation av renslucka.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning i kök.

Relining av 51st lägenheter och 2st lokaler med spraymetoden (Polyesterplast)

Mindre ledningar sprayas, till exempel golvbrunnar i tvättstuga.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller, filmer enl. T25:2012 samt märkta ritningar.