PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Erik Dahlbergsgatan 12 i Göteborg

Vi tackar Brf Erik Dahlbergsgatan 12 i Göteborg för att valt Re-new som totalentreprenör för renovering av sitt spillvattensystem.

Arbetet omfattar samtliga vertikala spillvattenstammar samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Byte av 5 stycken synliga stammar i källaren.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.