TIDIGARE PROJEKT

Brf Skomakaren i Knislinge

Nu är det dags för Brf Skomakaren i Knislinge att renovera sina spillvattenledningar i huset som betjänar 27 lägenheter och är byggt år 1957. Samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, golvbrunnar mm.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.