TIDIGARE PROJEKT

Brf Torekov i Malmö

Då var det dags för Brf Torrekov i Malmö att relina sina spillvattenledningar.

Föreningen består av 64 lägenheter som kommer att sprayrelinas med polyesterplast.

Flexibelt brawoliner-foder kommer att installeras i samtliga 20 vertikala stammar och självklart kommer grensticken att infodras med grenfoder alt. anborrning i kök.

Vi kommer även att hjälpa föreningen med att installera råttstopp och beställa ut en dusch-och wc vagn som föreningen kan nyttja under projektet.

Efter den beräknade produktionstiden på 13 veckor sker även en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.