TIDIGARE PROJEKT

Brf Drivan 5 i Malmö

Vi har nu nöjet att meddela att vi kommer att påbörja etableringen hos Brf Drivan 5 i Malmö vecka 22.

Detta då föreningen valt oss som totalentreprenör för Relining av deras avloppssystem.

Arbetet omfattar de vertikala stammarna samt spill – och dag vattenledningar i källargolv ut till husliv.

Horisontella ledningar i 16st lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar, WC mm. Och 2st avlopp i städskrubbar på vind.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Provisorisk avlopp kommer installeras under etableringen (Vid omkoppling kan avloppet användas som vanligt under tiden arbetet med källarledning pågår).

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.