PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Hägern 7 i Perstorp

Vi tackar Brf Hägern 7 i Perstorp för uppdraget att relina föreningens spillvattensystem.

Entreprenaden består av totalt 60 lägenheter fördelade i 3st huskroppar.

Vi startar projektet efter semestern och beräknas pågå till vecka 48.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Spillvattenstammar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder i wc-stam och anborrning i kök-stam.

Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast.

Alla synliga ledningar i källaren kommer bytas mot nya MA-rör där vi kommer montera en ny renanordning.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.