NYHETER

Nytt nummer av Re-news ute nu nr #2

Det är som vanligt ett fylligt innehåll där du bland annat kan läsa om:

  • Det är en styrka att vara anpassningsbar ” Peter Eyermann, Styrelseordförande
  • Om vägen till idag och framtiden- Rickard Groth, VD
  • Fortsatt högt tryck i Göteborg-Emil Gårdmark, Säljare
  • Ramavtal med MKB- Marcin TabiszProjektledare MKB

Se tidigare nummer av Re-News

Nytt nummer av Re-news ute nu nr #3

Nytt nummer av Re-news ute nu nr #3

ETT SPÄNNANDE ÅR SOM SÄTTER KURS MOT FRAMTIDEN NIKLAS PERSSON NYTT SKYDDSOMBUD I MALMÖ: ”DET ÄR ETT UTVECKLANDE ANSVARSOMRÅDE” UPPKÖPET AV SPOLPÅGARNA ETT STORT STEG ATT TA ”STÖRRE INVESTERINGSGRUPPER KNACKADE PÅ DÖRREN” STOR ORDERINGÅNG I GÖTEBORG OCH...

Nytt nummer av Re-news ute nu nr #1

Nytt nummer av Re-news ute nu nr #1

Fyra gånger per år kommer det att komma ut ett nytt nummer av Re-new´s personalmagasin.Tanken med personalmagasinet är att vi skall lära oss lite mer om varandra och om företaget, extra viktigt är det då vi sitter på olika orter och är inne i en expansiv fas.Tack ännu...