PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Stafettgatan 4 i Göteborg

Tack Brf Stafettgatan 4 i Göteborg som valde Re-new att Relina föreningens horisontella samlingsledning, stickledningar samt golvbrunnar.

Re-new kommer att sköta den löpande informationen och aviseringen till de boende.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Horisontell samlingsledning och stickledningar från stammar infodras med flexibelt foder och grenfoder fram till brunn på utsidan.

Synliga stammar i källare byts till nya plaströr med renslucka.

Golvbrunnar och stickledningar från golvbrunnar, spygattbrunnar och wc beläggs med epoxyspray.

By-passkoppling av stammar i källare för driftsatt avlopp under entreprenadtiden.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.