PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Östervärn 8 i Malmö

Re-new kan stolt meddela att Brf Östervärn 8 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar samt en dagvattenledning.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och samlingsledning infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoderr.

Lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.

En WC och duschbod kommer att installeras åt de boende och kommer att städas kontinuerligt under projektet.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.