Avloppsspolning

Spolning av avloppsrör

Vi hjälper till om du har stopp i toan, köksvasken eller golvbrunnen!

Med hjälp av utrustning på våra egna fordon spolar vi rören med högtryck hela vägen ut till avloppsrören i gatan. Detta är ett effektivt sätt att snabbt bli av med stopp i rören. Har ni återkommande problem med stopp kan vi även hjälpa till med rörinspektion med filmkamera för att hitta orsaken.

Hur går det till?

En högtrycksslang förs ned i ledningen inne i er lägenhet eller ert hus och drivs fram med ett bakåtriktat. På så sätt slås det hål på stoppet samtidigt som röret rengörs av det bakåtriktade trycket. Är ledningen igensatt av matfett eller liknande används hetvatten för att effektivt lösa upp och avlägsna detta.

© Spolpågarna AB 2016. Företagsloggor tillhör respektive företag, övrigt material på denna sida tillhör Spolpågarna AB och får endast användas med skriftligt tillstånd av Spolpågarna AB.