Policy Spolpågarna AB

Vi ser kvalitet, miljö och arbetsmiljö som samverkande delar i all vår verksamhet.
Det innebär att vi verkar för att våra tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar och att de utförs med minsta negativa miljöpåverkan.

Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker och utvecklande arbetsmiljö.
Vi strävar efter att förebygga riskerna för att medarbetarna kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall.
Detta innefattar även trafiksäkerheten.

Policyn skall följas och uppnås genom att:

Övergripande mål:

© Spolpågarna AB 2016. Företagsloggor tillhör respektive företag, övrigt material på denna sida tillhör Spolpågarna AB och får endast användas med skriftligt tillstånd av Spolpågarna AB.