Tack Brf Storkgatan i Göteborg för uppdraget att relina samtliga vertikala avloppsstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till husliv.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Horisontella ledningar i 31 st lägenheter samt 3 lokaler kommer sprayas med polyesterplast . Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar mm.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Färdigheter

Upplagt på

2021-04-09