Relining

Spolpågarna renoverar avloppsledningar med relining i samarbete med
moderbolaget Re-new AB. Relining innebär att vi kommer ut och på plats bygger nya avloppsrör inuti de gamla.

Materialet är testat och godkänt av RISE Research Institute of Sweden AB, med en åldringsbeständighet på minst 50 år och uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av avloppsledningar.

Nya rör inuti de gamla. Relining är ett erkänt och beprövat alternativ till traditionellt stambyte. Metoden har utvecklats under flera år och ingår nu i branschorganisationerna STVF och BRiF som ett fullvärdigt alternativ.

För dig som äger en fastighet eller är en del av en bostadsrättsförening resulterar Relining i betydligt lägre kostnader, mindre påverkan på fastigheten, mindre påverkan på miljön och du kan bo kvar under hela projektet.

RE-NEW AB

Vårt moderbolag Re-new AB utför all relining med både flexibla foder och spray-metoden och är självklart medlemmar i BRiF.

Arbetar alltid enligt BRiF 3Q som ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras, oavsett om du som beställare är en privatperson eller en stor fastighetsägare.

Medlemmar i BRiF

Medlemmar i STOR

Auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System

Medlemmar i Byggnads

Auktoriserad STVF rörinspektör

Jour 24/7