Rotskärning/Fräsning

Ett vanligt problem är att rötter från träd och buskar tränger in i avloppsledningar och detta kan förr eller senare orsaka stopp i ledningen. Ett annat vanligt problem är beläggning av t.ex. flytspackel eller rostavlagringar i avloppsledningar.

I dessa situationer är ett fräsinstrument kombinerat med filmning rätt väg att gå. Det är ett effektivt verktyg som skär bort rötterna eller slätar till de ojämna ytorna som orsakats av beläggning.

Vi har kapacitet för fräsning av rör från 70 till 800 mm.

© Spolpågarna AB 2016. Företagsloggor tillhör respektive företag, övrigt material på denna sida tillhör Spolpågarna AB och får endast användas med skriftligt tillstånd av Spolpågarna AB.