Slamsugning

Vi har specialutrustade kombibilar som används vid slamsugning och även vid spolning i det större ledningsnätet.

Med hjälp av dessa fordon erbjuder vi tömning och renspolning av t.ex. oljeavskiljare, spolrännor, slamavskiljare, fettavskiljare, septitankar och trekammarbrunnar. Avfallet kör vi självklart till avfallsstation eller reningsverk.

Vi är baserade strax utanför Malmö, och utför slamsugning i Malmö och närliggande kommuner såsom Trelleborg, Eslöv, Svedala och Skurup. Ring oss gärna om du är osäker!

Vi erbjuder även regelbunden tömning av t.ex. dagvattenbrunnar och dagvattenledningar samt transport av slam till avfallsstation.

Våra kombibilar använder vi även vid borttagning av rötter och beläggningar i avloppsnätet.

© Spolpågarna AB 2016. Företagsloggor tillhör respektive företag, övrigt material på denna sida tillhör Spolpågarna AB och får endast användas med skriftligt tillstånd av Spolpågarna AB.