Transport av miljöfarligt avfall

Vi har ADR-klassade fordon och utbildad personal för att transportera miljöfarligt avfall. Det kan t.ex. handla om avfall från spolplattor, oljeavskiljare m.m.

Det miljöfarliga avfallet kör vi till rätt anläggning för deponi.
© Spolpågarna AB 2016. Företagsloggor tillhör respektive företag, övrigt material på denna sida tillhör Spolpågarna AB och får endast användas med skriftligt tillstånd av Spolpågarna AB.