Välkommen till Spolpågarna AB

Med mer än 30 år i branschen har vi gedigen kunskap och erfarenhet.

Avloppsspolning

Vi hjälper till med alla typer av avloppsspolning.

Slamsugning

Med våra specialbyggda spol- och slamsugningsbilar utför vi effektivt rensningar i det större ledningsnätet och i enskilda installationer.

Rörinspektion

Rörinspektion är en utmärkt metod för att kontrollera rörens skick.

Relining

Spolpågarna renoverar avloppsledningar med relining i samarbete med moderbolaget Re-new AB. Relining innebär att vi kommer ut och på plats bygger nya avloppsrör inuti de gamla.

Nyheter

Spolpågarna investerar i två nya högteknologiska spolbilar – en kombi spolbil samt en recycler med ADR och recyclingsteknik ♻️💦

Recyclerns nya teknologi erbjuder en kombination av ADR och recycling. Recyclingteknologin innebär att vattnet som används för spolning är återvunnet och cirkulerar i ett eget kretslopp istället för att bilen använder dricksvatten under sina spolningsuppdrag. I...

Rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 gäller nya regler för rapportering av farligt avfall till Naturvårdverkets avfallsregister.

Kontakta oss

Personuppgifter

Jobba hos oss

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss på Spolpågarna?