Rörinspektion

Rörinspektion är en utmärkt metod för att kontrollera rörens skick. Blir det t.ex. ofta stopp i toan? Eller stopp i vasken? Då är rörinspektion ofta rätt väg att gå. Vi har utrustningen som krävs för att hitta orsaken till många olika typer av återkommande problem. Rörinspektion fyller många funktioner och man kan exempelvis filma rör i förebyggande syfte, t.ex. vid nybyggnation, vid besiktning inför övertagande av fastighet m.m.

Vi filmar rören och dokumenterar nätet och eventuella avvikelser. Vanliga fel som upptäckts vid rörinspektion kan vara skarvförskjutningar, sättningar, rötter i rören, beläggning från flytspackel eller rostavlagringar, främmande föremål som spolats ner i toaletter o.s.v. Ofta kan vi erbjuda en effektiv lösning för att åtgärda problemet med resultatet av en rörinspektion som grund.

rorinspektion
Vi kan filma rör på uppdrag av t.ex. fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi utgår från Malmö och utför rörinspektion i Malmö och närliggande kommuner, såsom Svedala, Trelleborg, Skurup, Vellinge med flera. Kontakta oss gärna för mer information!

Resultatet av en rörinspektion blir ett protokoll enligt Svensk Vattens riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 (avloppsledning inom fastighet), P93 (avloppsledning i mark) eller P91 (ledning i mark, med profilmätning). Detta kan sedan användas vid t.ex. en besiktning.

Lokalisering av ledningar/sondning

Med hjälp av särskild utrustning kan man hitta och kartlägga ledningar i byggnad och i mark. Det sker genom att en sond förs in i röret och sonden kan sedan följas från markytan och man kan även uppskatta sondens djup.

Intresserad?

Fyll gärna i vår intresseanmälan om du är intresserad av rörinspektion. På så sätt får vi de uppgifter vi behöver för att snarast kunna återkomma till dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig att filma rör.

Vi är auktoriserade att filma rör

Spolpågarna AB är auktoriserade av Sveriges TV-inspektions Företag (STVF), som är en intressegrupp för företag som arbetar med rörinspektion.

stvf

Fakta: Rörinspektion i fastighet (T25)

Det finns fyra olika kategorier av rörinspektion i fastigheter. Rören filmas alltid, men orsak och metod kan skilja sig åt beroende på syftet med rörinspektionen.

Felsökning
Man kan filma rör vid återkommande problem i avloppet. Detta görs då för att hitta orsaken och omedelbart kunna åtgärda problemet.

Besiktning av funktion
Genom att filma rör kan man bedöma ledningens funktion, t.ex. för att kartlägga omfattning av påbyggnad och sedimentering. Denna typ av rörinspektion sker när ledningsägaren vill ha information om nätets status.

Besiktning av kondition
Rören filmas för att få en insikt i ledningarnas kondition inför en ombyggnad eller renovering. Kraven vid denna typ av rörinspektion är högre än vid felsökning.

Slutbesiktning
Filmning av nylagda eller renoverade rör i syfte att dokumentera rörskador och produktionsfel samt för att säkerställa att ledningen är fri från byggrester m.m. Besiktningsfilmning ska ej utföras av den entreprenör som har utfört nyläggning eller renovering av ledningar.