Policy Spolpågarna AB

Vi ser kvalitet, miljö och arbetsmiljö som samverkande delar i all vår verksamhet.
Det innebär att vi verkar för att våra tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar och att de utförs med minsta negativa miljöpåverkan.

Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker och utvecklande arbetsmiljö.
Vi strävar efter att förebygga riskerna för att medarbetarna kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall.
Detta innefattar även trafiksäkerheten.

Policyn skall följas och uppnås genom att:

  • Vi bygger upp ett varaktigt förtroende hos kunden.
  • Vi minst lever upp till gällande lagar och förordningar.
  • Vi ständigt strävar efter att förbättra våra processer och tjänster avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och att detta görs i samverkan med våra kunder och intressenter.
  • Vi årligen omprövar denna policy samt att den kommuniceras och förstås av medarbetarna.
  • Vi bedriver verksamheten enligt kraven ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018

Övergripande mål:

  • Alla medarbetare skall ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljö- och arbetsmiljömässigt ansvarsfullt sätt, känna till vår policy och aktivt bidraga till att policyn och våra mål efterlevs.
  • Våra transporter och resor skall ständigt vara mål för effektivisering och förbättring med syfte att förebygga föroreningar och minska kostnaderna.
  • Vid anskaffning eller utbyte av fordon/maskiner skall dessa vara av EU-klass 6 eller bättre.
  • Med systematiska och ständigt förbättrade åtgärder skall kvalitetsbrist kostnader undvikas/elimineras.
  • Allt arbete skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
Miljöpolicy Spolpågarna