Slamsugning

Med våra specialbyggda spol- och slamsugningsbilar utför vi effektivt rensningar i det större ledningsnätet och i enskilda installationer. Våra kunder är bl.a. fastighetsägare, kommuner, industrier och och privatpersoner.

Vi är baserade strax utanför Malmö, och utför slamsugning i Malmö och närliggande kommuner såsom Trelleborg, Eslöv, Svedala och Skurup.

Kontakta oss gärna för mer information!

Slamsugning Spolpågarna AB

Tömning/Renspolning

Vi erbjuder tömning och renspolning av t.ex. olje-, fett- och slamavskiljare, spolrännor, septitankar, trekammarbrunnar m.m. Regelbunden kontroll och underhåll av dessa installationer minskar risken för akuta åtgärder och sparar därmed pengar både i form av produktionsstopp och akuta utryckningar.

Vi erbjuder även regelbunden tömning av t.ex. dagvattenbrunnar och dagvattenledningar.

Transport av miljöfarligt avfall

Med våra ADR-klassade fordon och med vår välutbildade personal hjälper vi dig gärna med transport av miljöfarligt avfall. Självklart har vi nödvändiga tillstånd för sådana transporter. Det miljöfarliga avfallet kör vi till rätt deponi. Rätt avfall på rätt ställe!

Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för rapportering av farligt avfall.

Översvämning

Översvämning kan uppstå när som helst och av en mängd olika orsaker, t.ex. stopp i avloppet, läckande vatteninstallationer och inträngande dagvatten. Ofta orsakar en översvämning stora och kostsamma skador.

Det går i många fall att undvika översvämning genom förebyggande åtgärder, t.ex. förebyggande slamsugning eller genom att underhållsspola avloppet med jämna mellanrum.

Man bör även spola avloppet vid minsta lilla tecken på stopp, för att undvika att det blir värre. Vid återkommande problem med stopp i avloppet kan man filma rören med hjälp av rörinspektion för att hitta den underliggande orsaken, så att den kan åtgärdas.

Vi på Spolpågarna hjälper dig slamsugning och andra förebyggande åtgärder, men vi hjälper dig förstås också om olyckan skulle vara framme och du drabbas av översvämning.

Läs gärna våra tips i faktarutorna, så är du dessutom förberedd och kan minska skadorna!

Jour dygnet runt

Oavsett när och varför det händer är vi redo att hjälpa till! Vi har jour dygnet runt, året runt och rycker ut för slamsugning och andra åtgärder i Malmö och närliggande kommuner, som t.ex. Trelleborg, Svedala, Vellinge och Skurup.

Checklista: Om du drabbas av översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Ring Spolpågarna för slamsugning eller annan hjälp.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till kommunen.

Fakta: Översvämning

Man skiljer mellan fyra typer av översvämning:

 • Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem.
 • Vatten tränger in genom vägg eller golv.
 • Vatten tränger in genom fönster, garageport, spygatter etc.
 • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer.

För var och en av dessa orsaker finns förebyggande åtgärder som kan vidtas, t.ex. installera skyddsutrustning som hindrar vatten från att tränga in genom avloppssystemet, kontrollera och underhålla avloppsrören (t.ex. genom underhållsspolning, rörinspektion m.m.), inte spola ner främmande föremål i toaletterna, installera dräneringspump, montera tak över eventuell källartrappa m.m.