Recyclerns nya teknologi erbjuder en kombination av ADR och recycling. Recyclingteknologin innebär att vattnet som används för spolning är återvunnet och cirkulerar i ett eget kretslopp istället för att bilen använder dricksvatten under sina spolningsuppdrag. I...