Rörinspektion

Vi har utrustning för att kontrollera rörens kondition eller för att hitta orsaken till olika typer av återkommande problem i ledningsnätet. Blir det t.ex. ofta stopp i toan, stopp i vasken, stopp i golvbrunnen etc så kan detta vara rätt väg att komma vidare med problemet.

Vi inspekterar ledningsnätet med filmkamera och dokumenterar nätet och eventuella avvikelser och vi kan ofta även erbjuda en effektiv lösning för att åtgärda det aktuella problemet.

Vanliga fel som upptäckts vid rörinspektion kan t.ex. vara skarvförskjutningar, sättningar, rötter i rören, beläggning från flytspackel eller rostavlagringar, främmande föremål som spolats ner i toaletter o.s.v.

Kamerautrustningen vi använder har en kapacitet som täcker rördimensioner från 50 till 1000 mm.

Uppdragsgivare kan t.ex. vara fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi är auktoriserade av STVF.

© Spolpågarna AB 2016. Företagsloggor tillhör respektive företag, övrigt material på denna sida tillhör Spolpågarna AB och får endast användas med skriftligt tillstånd av Spolpågarna AB.